+38(067)236-63-08
Сума покупки: 0.00
Товарів у кошику: 0
Кошик
Меню

Антикорупційна програма

Посадові особи компанії під час виконання своїх обов`язків повинні дотримуватися норм етики і правил поведінки працівників з урахуванням принципів та обмежень, визначених цією антикорупційною програмою.

Під час виконання своїх повноважень посадові особи компанії зобов`язані:

1. Неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

2. Дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати посадові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

3. Діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

4. Сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати посадові повноваження та обов`язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної власності.

5. Не розголошувати і не використовувати в інший спосіб, ніж визначено законодавством та документами Компанії, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв`язку з виконанням своїх посадових повноважень та обов`язків, крім випадків, встановлених законом.

6. Незважаючи на приватні інтереси, утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.

Посадові особи компанії під час виконання своєї роботи самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які посадова особова компанії вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це керівництво компанії.

Показати більше
+ -